Activiteiten

Actuele activiteiten zijn te vinden onder Nieuws!

Als buurtvereniging besteden wij aandacht aan jubilea en aan bijzondere gebeurtenissen die zich voordoen in de buurt bij de leden. Bijzondere gebeurtenissen waaronder ook het bezoeken van recepties die van tijd tot tijd gehouden worden door de talrijke Geulse verenigingen.
De buurtvereniging organiseert tal van activiteiten die zijn afgestemd op de leeftijd van de buurtgenoten. De leeftijd van de leden varieert van 3 maanden tot 86 jaar.
Sinds 2003 neemt de buurtvereniging ook weer deel aan de karnaval in Geulle. Dit leverde dat jaar meteen een eerste prijs op en is dus een activiteit waar de vereniging elk jaar weer aan zal deelnemen. Na karnaval is de jaarvergadering gepland gevolgd door de kienavond die meestal druk wordt bezocht. Favoriet zijn de prijzen “kjes en worsh”.

Na het paaseieren rapen voor de jeugd worden de eerste voorbereidingen getroffen voor de lentewandeltocht in mei. De buurtbewoners gaan in de weekeinden vaak samen op pad om ergens in de buurt of ook wel verder weg te gaan wandelen. Ook wordt gezamelijk het onderhoud gepleegd aan het heilighartbeeld. Dat beeld herinnert in ons dorp aan de bevrijding in de 2e wereldoorlog.

Na de lentewandeltocht is er de jaarlijks feestactiviteit voor alle buurtleden. De uitvoering van deze activiteit zal ieder jaar anders zijn. Na de zomervakantie vervolgen we de activiteiten met een activiteit voor onze jeugdige buurtleden. In november wordt er nog actief geknutseld voor St. Maarten waarna het jaar wordt afgesloten met een gezamelijke kerstviering voor jong en oud en de traditionele kerstwandeling op 2e kerstdag..

Al met al een vereniging die bruist van de activiteiten.