Heilig Hart Beeld

Vorm en materiaal
Het bevrijdingsmonument in onze buurt is een Heilig-Hartbeeld van gemalen steen.

Het beeld is geplaatst op een bakstenen voetstuk met plaquette. Naast het beeld is een gedenksteen geplaatst.
Het gedenkteken is 3 meter 50 hoog, 6 meter 50 breed en 50 centimeter diep.

Teksten
De tekst op de plaquette luidt:

‘DANKBARE HULDE VOOR
DE GELUKKIGE BEVRIJDING
17 SEPTEMBER 1944.
PAROCHIE GEULLE.’

De tekst op de gedenksteen luidt:

’40 JAAR BEVRIJD,
LAAT HET VREDE BLIJVEN
17 SEPTEMBER 1984
DE GEULSE GEMEENSCHAP’.

Wijziging
De gedenksteen is later aan het monument toegevoegd.
Het bevrijdingsmonument herinnert de inwoners van Geulle aan de Tweede Wereldoorlog en aan het herwinnen van de vrijheid en vrede.