Privacy Statement

Buurtvereniging Oostbroek verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Buurtvereniging Oostbroek.

Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt Buurtvereniging Oostbroek persoonsgegevens?
Buurtvereniging Oostbroek verwerkt persoonsgegevens van leden.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Leden van het bestuur van Buurtvereniging Oostbroek zijn verantwoordelijk voor de ledenadministratie.

Waarvoor verwerkt Buurtvereniging Oostbroek persoonsgegevens?
Als je lid wilt worden van Buurtvereniging hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid, zorg dragen voor je verzekering, je informeren over evenementen en presentjes aanreiken bij bijzondere omstandigheden.

Als je eenmaal lid van Buurtvereniging Oostbroek  bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuwe activiteiten.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie enz.

Verwerkt Buurtvereniging Oostbroek ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.
Wij verwerken géén bijzondere persoonsgegevens.

Hoe gaat Buurtvereniging Oostbroek met mijn persoonsgegevens om?
Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Leden van het bestuur van Buurtvereniging Oostbroek kunnen je gegevens inzien. E-mail adressen worden als BCC verstuurd d.w.z. dat ze niet zichtbaar zijn voor andere geadresseerden. In sommige gevallen worden groep-apps gemaakt, maar niet zonder toestemming van de deelnemers.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
Gegevens gerelateerd aan je lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast is het voor de groep met deze informatie mogelijk oud-leden te informeren over bijvoorbeeld een reünie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Buurtvereniging Oostbroek gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Buurtvereniging Oostbroek kun je terecht bij het bestuur.

Wijzigingen privacy beleid.
Buurtvereniging Oostbroek behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid.

Toestemming voor gebruik beeldmateriaal

Buurtvereniging Oostbroek maakt foto’s en video’s tijdens de activiteiten. Deze kunnen worden gepubliceerd op onze website en de Facebookpagina. Leden kunnen Buurtvereniging Oostbroek toestemming geven om het beeldmateriaal hiervoor te mogen gebruiken. Deze toestemming kunt u altijd intrekken. Dit kan door een mail te sturen aan buurtoostbroek@gmail.com .